Zarządzanie nieruchomościami jest usługą świadczoną przez profesjonalne firmy, z której korzysta coraz więcej właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych. Polega ona na administrowaniu nieruchomością, zajmowaniu się jej bieżącą obsługą oraz podejmowaniu określonych, korzystnych z punktu widzenia budynku decyzji. Zarządzanie nieruchomościami obejmuje także dokonywanie wszelkich prac remontowych, porządkowych i konserwacyjnych w obrębie budynku.

Kim jest zarządca nieruchomości i jakie obowiązki na nim ciążą?

Zarządca nieruchomości to osoba, która jest powołana przez właściciela w celu uzyskania jak największej sprawności i wydajności nieruchomości. Może posiadać profesjonalną licencję lub samo doświadczenie, które dają jej uprawnienia na sprawowania funkcji pośrednika pomiędzy właścicielem nieruchomości a osobami wynajmującymi w jej obrębie lokale. Zarządcą nieruchomości może zostać mianowana wyłącznie osoba niekarna oraz posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych.

Zadaniem zarządcy jest sprawowanie bieżącej kontroli nad finansami i księgowością nieruchomości, dokumentacją oraz wszystkimi innymi sprawami dotyczącymi zarządzanego budynku. Aby zarządzanie nieruchomościami było realizowane w prawidłowy sposób, zarządca musi dysponować wiedzą oraz doświadczeniem, być osobą rzetelną, uczciwą i odpowiedzialną. Bardzo często wymagane jest także posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za możliwe wyrządzenie szkód.

Na czym polega profesjonalne zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami jest usługą świadczoną przez wyspecjalizowane podmioty. Firmy zarządzające nieruchomościami zajmują się wszystkimi kwestiami, które dotyczą utrzymania powierzonego im budynku w dobrym stanie technicznym, administracyjnym i finansowym. Opieka nad nieruchomością jest bowiem zadaniem wielowymiarowym, które wymaga posiadania szerokiej wiedzy oraz wielu praktycznych umiejętności. Firmy oferujące usługę zarządzanie nieruchomościami posiadają własnych, starannie wyselekcjonowanych i sprawdzonych zarządców, którzy w ich imieniu sprawują bieżącą kontrolą nad nieruchomością.

Oprócz zarządcy, firmy zarządzające nieruchomościami dysponują także wyspecjalizowanym personelem pomocniczym, którego zadaniem jest wykonywanie potrzebnych prac w obrębie nieruchomości. Pozwala to na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy natury technicznej, dbać o dobry stan budynków i ich najbliższego otoczenia, prowadzić prace remontowe i porządkowe oraz przeprowadzać kontrole techniczne. Wyspecjalizowana kadra księgowa i administracyjna troszczy się z kolei o dokumentację i finanse nieruchomości, pilnuje regulowania w terminie opłat oraz czuwa nad kwestami prawnymi.

Usługa zarządzanie nieruchomościami jest dedykowana właścicielom komercyjnych nieruchomości, którzy poszukują profesjonalnego wsparcia w zakresie zarządzania należącymi do nich powierzchniami biurowymi, magazynowymi, handlowymi oraz przemysłowymi. Zarządzanie nieruchomościami jest także doskonałą propozycją dla wspólnot mieszkaniowych, które pragną oddelegować większość obowiązków związanych z administrowaniem nieruchomością profesjonalnej firmie zewnętrznej.

Share This