Praca na budowie wiąże się z ryzykiem. Co roku słyszy się o wielu wypadkach związanych z nieodpowiednimi zabezpieczeniami, czy innymi zaniedbaniami ze strony firmy budowlanej. Częściej jednak to sami pracownicy lekceważą przepisy BHP, a związane jest to z doświadczeniem i rutyną, które czasem jednak mogą zgubić. Od razu trzeba zaznaczyć, że do przepisów trzeba się stosować, gdyż ewentualne wypadki wiążą się z sankcjami karnymi nałożonymi na osoby odpowiedzialne.  Zatem o czym należy pamiętać i jakie zabezpieczenia trzeba stosować?

BHP w pracy na wysokościJak przepisy definiują pracę na wysokości i kiedy należy stosować dodatkowe środki ochronne?

Nie każda praca na rusztowaniach jest zaliczana do prac na wysokości. Może być to dziwne, jednak z punktu widzenia przepisów za pracę na wysokości nie uznaję się tę wykonywaną na wysokości powyżej 1 metra od powierzchni posadzki, jeśli miejsce osłonięte jest ze wszystkich stron pełnymi ścianami albo oszklonymi ścianami na wysokości 1,5 metra i wyżej. Za taką pracę nie uznaje się również tej, gdy miejsce wyposażone jest w stabilne konstrukcje albo urządzenia, które są w stanie skutecznie chronić pracownika przed wypadnięciem. Zatem praca w miejscach nieosłoniętych lub niedostatecznie zabezpieczonych uznawana jest za pracę na wysokości. Jak to wygląda w praktyce? Poręcze ochronne muszą być umieszczone na wysokości minimum powyżej 1,1 metra, a krawężniki powinny mieć wysokość 15 cm, a pomiędzy krawężnikiem i poręczą musi znajdować się poprzeczka, która zapobiega wypadnięciu pracownika. Zatem jeśli rusztowania zabezpieczone będą poprzeczkami i siatkami nie będzie konieczne stosowanie dodatkowych środków ochronnych.

Niezbędne zasady organizacji pracy na wysokości

Praca na wysokości czy to na rusztowaniach aluminiowych czy podnośnikach wymaga odpowiednich zasad organizacji pracy. Przede wszystkim musi być zapewniony odpowiedni nadzór. Jest on sprawowany przez brygadzistę, czyli osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonanie barier i osłon, czy też oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac. Konieczne jest stosowanie środków zabezpieczających do których należy asekuracja przez innego pracownika, a także stosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Wszystkie prace na wysokości muszą być wykonywane według instruktażu zawierającego imienny podział prac, kolejność wykonywania zadań, a także wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. Osoba odpowiedzialna za montaż rusztowań musi odebrać pracę zwracając uwagę na to czy wszystko zostało prawidłowo wykonane. Tutaj znaczenie ma oczywiście dobór odpowiedniego sprzętu. Szukając rusztowań wysokiej jakości warto zdecydować się na rusztowania aluminiowe od DeltaBud.eu.

Kto może pracować na wysokości, czyli wszystko o uprawnieniach

Warto również wiedzieć kto według przepisów może wykonywać prace na wysokości. Konieczne jest ukończenie 18 roku życia, a także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Praca na wysokości należy do prac niebezpiecznych, dlatego konieczne jest posiadanie ważnego szkolenia BHP. Osoba, która ma pracować na wysokości musi ponadto zostać zapoznana z oceną ryzyka zawodowego podczas prac na wysokości, a także instrukcjami wewnątrzzakładowymi. Musi posiadać środki zabezpieczające do pracy na wysokości, a także umieć je prawidłowo stosować.

Jakie środki ochronne należy stosować przy pracach na wysokości?

Są sytuacje, kiedy praca na rusztowaniach jest niemożliwa. Kiedy jest zbyt silny i porywisty wiatr lub panuje zbyt niska temperatura nie jest możliwe prowadzenie prac na wysokości. Ponadto w wielu pracach konieczne jest stosowanie środków ochronnych. Hełm ochronny powinien być stosowany w pracach na rusztowaniach i w ich sąsiedztwie. Ważny jest przy pracach instalacyjnych i montażowych, a także wznoszeniu i demontażu szalowania. Niezbędne jest jego zastosowanie przy rozbiórkach obiektów budowlanych. W przypadku montażu elementów prefabrykowanych dodatkowo trzeba stosować środki chroniące przed upadkiem z wysokości są to uprzęże, czyli szelki bezpieczeństwa.

Stosowanie się do przepisów BHP na budowie jest konieczne. Na osobach nadzorujących ciąży duża odpowiedzialność, dlatego warto, by informowali pracowników o skutkach ich niesubordynacji.

Share This